قهوه ای سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب

قهوه ای: سرگرمی کاربران سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز عاشقانه ها بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداسعدی!/ عاشقانه ای متفاوت

شعری باعشق و در عین حال جالب و قشنگ جهت شما عزیزان آماده شده است است که در ادامه خواهید خواند.

بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداسعدی!/ عاشقانه ای متفاوت

شعری باعشق و در عین حال جالب و قشنگ جهت شما عزیزان آماده شده است است که در ادامه خواهید خواند.

شعر باعشق و زیبا

بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداسعدی!
ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻏﻨﭽﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﺕ ، ﺑﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ !!!

بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداعطار!!
ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ، نخستین لحظه ی ﺩیدار!!

بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداسعدی!/ عاشقانه ای متفاوت

بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداسهراب!!
ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﻍ ﺗﻮ ، ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺏ !!!

بهم گفتی خداحافظ منم میگم خداخیام!!
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺍﻍ ﺁﺗﯿﺶ ﻟﺒﺖ ، ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻟﺒﻬﺎﻡ!

بهم میگی خداحافظ منم میگم خداجامی!!
اﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻧﺸﯽ ﻫﺮﮔﺰ ، ﺍﺳﯿﺮ ﺗﯿﺮه ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ !!!

بهم میگی خداحافظ منم میگم خدا نیما!
ﻣﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ، ﺑﺪﻭن ﺗﻮ ﺗﮏ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ….

گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: ارسالی کاربران

شعری باعشق و در عین حال جالب و قشنگ جهت شما عزیزان آماده شده است است که در ادامه خواهید خواند.

واژه های کلیدی: سرگرمی | کاربران | سرگرمی | هزار و یک شب | عاشقانه ها |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz